Ymateb cyn-athrawes i honiadau am gam-drin plant ym Mryn Estyn

Dros y dyddiau diwethaf mae cartref Bryn Estyn yn Wrecsam wedi bod yn ganolog i'r stori ynglŷn â honiadau newydd am gam-drin plant yn y gogledd.

Mae 'na ymchwiliad newydd i'r honiadau eisoes ar y gweill.

Bu Gwen Hurts yn gweithio fel athrawes ym Mryn Estyn am wyth mlynedd.

Merfyn Davies gafodd ei hymateb i'r honiadau diweddara gan rai o gyn-breswylwyr y cartref.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan