Y profiad o fabwysiadu plant

Mae Llywodraeth Cymru mewn peryg o golli cyfle i wella'r drefn fabwysiadu yng Nghymru.

Dyna neges gan un o bwyllgorau'r Cynulliad.

Mae'r llywodraeth yn bwriadu sefydlu Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol er mwyn ceisio cyflymu'r broses o osod plant gyda theuluoedd.

Ond mae 'na bryder nad yw'r cynlluniau'n mynd yn ddigon pell.

Mae Arfon Jones wedi mabwysiadu dau o blant dros y naw mlynedd diwethaf.

Bu'n rhannu ei brofiadau gyda ni.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan