Be fydd gwaith y comisiynwyr heddlu newydd?

Ar Dachwedd 15 fe fydd 'na etholiad i ddewis Comisiynwyr Heddlu a Throsedd.

Mi fydd gan y Comisiynwyr newydd rym helaeth dros y lluoedd.

Ond mae 'na ofid na fydd nifer fawr o etholwyr yn trafferthu i fwrw pleidlais.

Tomos Livingstone sydd wedi bod yn craffu ar y swyddi newydd a'r pynciau llosg wrth graidd yr ymgyrchu.