Disgwyliadau'r comisiynwyr heddlu a throsedd

Y Comisiynydd Heddlu a Throsedd fydd yn gyfrifol am oruchwylio gwaith yr heddlu yn eu hardal yn ogystal â phennu'r gyllideb.

Ond beth mae gwahanol grwpiau yn ei ddisgwyl gan yr unigolion fydd yn cael eu hethol?

Mae'r etholiad ddydd Iau.

Adroddiad Alun Rhys.