AS yn ymateb i honiadau am bolisi addysg Ceredigion

Mae 'na gwestiynau yn cael eu codi am bolisi iaith adran addysg Cyngor Ceredigion.

Daw hyn yn sgil honiadau sydd wedi'u gwneud yn ddienw gan grŵp neu unigolyn ar wefan benodol fod plant yn cael eu ceryddu am siarad Saesneg yn y dosbarth ac ar yr iard.

Mae'r honiadau yn ymddangos mewn sawl papur newydd ddydd Iau.

Dydi BBC Cymri ddim yn gwybod os oes unrhyw sail i'r hyn sy'n cael ei ddweud.

Mewn datganiad mae'r cynghorydd sy'n gyfrifol am addysg Hag Harris yn dweud ei fod yn rhyfeddu os oes 'na dystiolaeth sy'n profi fod yr honiadau yn dal dŵr.

Nia Thomas fu'n trafod yr honiadau gyda llefarydd addysg Plaid Cymru Simon Thomas.