Cynllun cymunedol o fudd i'r henoed

Gyda'r tywydd gaeafol yn cydio go iawn, mae elusen Age UK yn galw ar bobl i gadw llygad ar gymdogion hŷn.

Mae 3.5 miliwn o bobl hŷn ddim yn cael cymorth na chwmni eu cymdogion.

Un cynllun sydd wedi profi'n ffordd lwyddiannus ym Mlaenau Ffestiniog yw'r cynllun rhannu papurau newydd cymunedol.

Sylvia Ann Jones o Gylch Papur Cymuned Tanygrisiau fu'n dweud mwy wrth Llyr Edwards.