Hybu'r iaith ymhlith myfyrwyr trin gwallt

Siampŵ wrth siarad Cymraeg.

Dyna'r cynnig arbennig i siaradwyr Cymraeg yn salon trin gwallt a therapi harddwch Coleg Glannau Dyfrdwy ar hyn o bryd.

Oherwydd prinder cwsmeriaid selog sy'n rhugl yn yr iaith, mae ambell driniaeth am ddim yr wythnos hon i bobl sy'n fodlon sgwrsio â'r myfyrwyr yn Gymraeg er mwyn gwella eu defnydd o'r iaith.

Rhian Price aeth i'r salon ar gampws y coleg yng Nghei Connah.