Cyfle i droedio camlas yn y canolbarth

Mae pobl wedi cael cyfle i gerdded ar waelod camlas yn y Trallwng a chyfle hefyd i weld y gwaith atgyweirio sy'n mynd rhagddo.

Fel rhan o'r gwaith gwerth £38,000 mae giatiau newydd wedi eu gosod ar y lloc yng nghanol y dref.

Roedd yr hen gatiau, gafodd eu gosod yn 1973, wedi dechrau pydru.

Mae'r lloc yn dyddio nôl i'r 1790au.

Adroddiad Craig Duggan.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Canolbarth