Pryder am alcohol ymhlith pobl broffesiynol

Fe allai pobl broffesiynol fel cyfreithwyr, meddygon ac uwch-reolwyr fod bedair gwaith yn fwy tebygol o ddatblygu problemau yfed na'r di-waith neu weithwyr eraill yn ôl un elusen.

Alcohol Concern Cymru sydd wedi cyhoeddi'r arolwg.

Fe ddaw ar ddechrau wythnos ymwybyddiaeth alcohol.

Nia Thomas fu'n holi Andrew Misell o'r elusen.