Dadl am ddarpariaeth Gymraeg

Fe fydd aelod seneddol Ceidwadol, Guto Bebb, yn arwain trafodaeth ynglŷn â'r ddarpariaeth trwy gyfrwng yr iaith mewn adrannau sydd ddim wedi eu datganoli.

Yn ddiweddar dywedodd Mr Bebb fod y mesur Iaith diweddara oedd yn cynnwys creu swydd Comisiynydd y Gymraeg wedi gwanhau statws y Gymraeg mewn meysydd sydd ddim wedi eu datganoli.

Alun Thomas fu'n holi Guto Bebb ar y Post Cyntaf ddydd Mawrth.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan