Addysg: Amau annibyniaeth Estyn

Mae'r Gymdeithas Llywodraeth Leol wedi ymateb yn chwyrn i awgrym y gallai awdurdodau lleol golli eu cyfrifoldebau dros addysg yng Nghymru.

Mae'r Gweinidog Addysg wedi galw am adolygiad ar unwaith o'r strwythur presennol gan ddweud na fydd yn diystyru unrhyw bosibilrwydd.

Dywedodd Leighton Andrews hefyd ei fod yn ystyried a ddylai ysgolion gal eu hariannu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru.

Nia Thomas fu'n holi cyn arweinydd Cyngor Sir Penfro a chyn arweinydd Cymdeithas llywodraeth Leol Cymru, John Davies, ar y Post Cyntaf ddydd Mercher.