Ymateb i adolygiad addysg

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar addysg nad oes digon o ymgynghori wedi bod ar gynlluniau i adolygu trefn addysg yng Nghymru.

Roedd Simon Thomas yn ymateb i gyhoeddiad Gweinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, y bydd yn cynnal adolygiad o'r drefn.

Ar raglen y Post Cyntaf, dywedodd Mr Thomas bod angen newid er mwyn codi safonau.

Ond roedd yn amau bod y gweinidog yn gweithredu yn rhy frysiog am ei fod wedi colli amynedd.

Nia Thomas fu'n ei holi.