Alun Michael angen 'cydweithio i leihau'r troseddau'

Ar ddiwrnod swyddogol cyntaf Alun Michael fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru bu'n trafod ei flaenoriaethau gyda Rhodri Llywelyn