Cyngor sir yn dymchwel pwll nofio

Ar ôl ymgyrch hir, mae pwll nofio Treherbert yn rhan uchaf Cwm Rhondda wedi ei ddymchwel.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cael eu cyhuddo o wneud hynny heb ymgynghori gyda phobl yr ardal gan arwain at bryder am yr effaith ar iechyd pobl gan fod y pwll nofio agosaf bron i bum milltir i ffwrdd yn Ystrad.

Mewn ymateb dywedodd Cyngor Rhondda Cynon Taf bod adeilad y pwll wedi dirywio'n fawr ers iddo gau dair blynedd yn ôl.

Gwenllian Glyn fu'n siarad efo pobl Treherbert.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan