Rhybudd o gosb i ddisgyblion Ysgol Morgan Llwyd am siarad Saesneg

Mae llythyr wedi cael ei anfon at rieni Ysgol Morgan Llwyd yn Wrecsam yn rhybuddio y gallai disgyblion gael eu cosbi am siarad Saesneg.

Ond yn y wasg dros y penwythnos, mae'r llythyr wedi cael peth beirniadaeth.

Prifathro Ysgol Morgan Llwyd ydi Huw Foster Evans.

Rhodri Llywelyn fu'n gofyn iddo am gefndir a chynnwys y llythyr.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan