Ymchwil ar effaith newidiadau i'r diwydiant amaeth

Mae Cymdeithas y Sioe Frenhinol yn cefnogi gwaith ymchwil newydd sy'n edrych ar sut mae'r newidiadau yng nghefn gwlad yn effeithio ar y diwydiant amaeth.

Mae'r astudiaeth yn edrych ar newid yn yr hinsawdd a'r sefyllfa economaidd.

Yn ogystal, mae'n holi pam nad oes mwy o bobl ifanc yn dewis amaethyddiaeth fel gyrfa.

Nia Thomas fu'n trafod hyn gyda Chadeirydd Cymdeithas y Sioe, John Davies.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan