Ysgol wedi cau oherwydd y llifogydd

Rhodri Llywelyn gafodd ymateb Darren Booth-Taylor, Prifathro Ysgol Talhaearn yn Llanfairtalhaearn sydd wedi gorfod cau oherwydd y llifogydd ddydd Mawrth.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan