Ar drywydd tlws coll

Mae dyn o ardal Aberystwyth wedi gofyn am gymorth wrth geisio dod o hyd dod o hyd i jwg grisial gafodd ei rhoi drwy gamgymeriad i siop elusen.

Bu'n rhaid i Hefin Jones o Lanbadarn glirio'i dŷ ym mis Mehefin ar ôl i lifogydd daro gogledd Ceredigion.

Dim ond wrth ddychwelyd i'r tŷ'n ddiweddar wnaeth Hefin sylwi bod y tlws arbennig r goll.

Adroddiad Craig Duggan.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan