Cwrs i hybu diwylliant a iaith

Yn Sir y Fflint, mae 'na ymdrech i geisio cael mwy o bobl i ymddiddori mewn diwylliant Cymraeg.

Mae 'na ddosbarthiadau'n cael eu cynnal yn Queensferry ar hyn o bryd i hybu iaith, hanes a thraddodiadau Cymru.

Gobaith y trefnwyr yw y bydd y rhai sy'n gwneud y cwrs yn mynd ymlaen wedyn i ddysgu Cymraeg.

Mwy gan Rhian Price.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan