Cuddio'r tybaco mewn siopau mawr

O ddydd Llun ymlaen, dyw archfarchnadoedd ddim yn cael arddangos sigaréts a chynhyrchion tybaco eraill.

Gobaith y llywodraeth yw y bydd y ddeddf newydd yn annog mwy o bobl ifanc i beidio a dechrau ysmygu.

Mae'r newid yn berthnasol i'r siopau mawr, ond fe fydd yn cael ei ymestyn i siopau bach yn 2015.

Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Tomos Livingstone, sy'n cloriannu'r effaith ar iechyd gyhoeddus ac ar fusnes.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan