Cofio am blismon dewr

Yn 90 oed, bu farw'r cyn blismon Arthur Rowlands yn ei gartref yng Nghaernarfon. Fe gollodd ei olwg bumdeg un o flynyddoedd yn ôl pan gafodd ei saethu'n ei wyneb gan leidr.

Bu un o'i gyn gydweithwyr a chyfeillion, Glanmor Hughes, yn cofio amdano mewn sgwrs gyda Nia Thomas ar y Post Cynta' fore Llun.