Pentrefwyr Bethel a'r Felinheli yn erbyn llwybr ffordd osgoi Bontnewydd

Mae'r gwrthwynebiad i un rhan o lwybr ffordd osgoi newydd Bontnewydd yn cynyddu.

Dydd Mawrth mae Pwyllgor Craffu Cymunedau Cyngor Gwynedd yn clywed dadleuon y rhai sy'n gwrthwynebu'r rhan o'r ffordd osgoi sy'n ymuno â Ffordd Osgoi Y Felinheli.

Adroddiad Alun Rhys.

Cyhoeddwyd