Organau: Profiad teulu

Mae cynlluniau i newid y gyfraith ynglŷn â rhoi organau i'w trawsblannu gam yn nes yn dilyn cyhoeddi Mesur gan Lywodraeth Cymru ddydd Mawrth.

Ond mae'r llywodraeth yn parhau i fynnu fod cydsyniad teuluoedd yn hollbwysig.

O ganlyniad, maen nhw wedi dechrau ymgyrch i annog pobl i siarad â'u perthnasau a holi a ydynt am fod yn rhoddwyr.

Bu Owain Evans yn clywed profiad teulu Helena Jones o Lyn Nedd fu'n aros am organau.