Ymateb cyn-gapten Cymru i sefydlu bwrdd rygbi newydd

Mae corff newydd wedi cael ei sefydlu i geisio cryfhau a datblygu rygbi proffesiynol yng Nghymru.

Mae Bwrdd y Gêm Rhanbarthol Broffesiynol wedi'i ffurfio ar ôl trafodaethau rhwng yr Undeb â'r rhanbarthau yn sgil adroddiad Pricewaterhouse Cooper yn ddiweddar ar gyflwr y gêm yng Nghymru.

Ymateb Gareth Davies, cyn-gapten Cymru a chyn-Brif Weithredwr Clwb Rygbi Caerdydd.