Pwerdy: Amheuon am system oeri

Mi allai perchnogion Pwerdy Nwy Penfro gael eu gorfodi i newid y system o oeri dŵr, oherwydd ofnau am effeithiau'r dechnoleg ar ardal gadwraeth.

Mae BBC Cymru'n deall fod y Comisiwn Ewropeaidd wedi anfon llythyr at Lywodraeth Prydain yn rhestru troseddau honedig sy'n mynd yn groes i bedair deddf Ewropeaidd.

Mae perchnogion y pwerdy, RWE, yn mynnu bod eu prosesau wedi bod yn rhai trylwyr.

Gareth Glyn gafodd glywed mwy gan Iolo ap Dafydd, Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan