Beth yw sefyllfa'r Gymraeg yn y de ddwyrain?

Beth ydi sefyllfa'r Gymraeg yn y de ddwyrain?

Deng mlynedd yn ôl, roedd 'na gynnydd amlwg yn y niferoedd oedd yn siarad Cymraeg yn y siroedd hynny.

Fe fydd 'na ddiddordeb mewn clywed yn ddiweddarach ddydd Mawrth a fydd y sefyllfa hwnnw yn parhau.

Gyda thŵf amlwg yn y niferoedd sy'n cael eu haddysg trwy gyfrwng yr iaith, faint o gyfle sydd i bobl ddefnyddi'r iaith ar ôl hynny?

Adroddiad Alun Thomas.