Beth yw sefyllfa'r Gymraeg yn y gogledd orllewin?

Fe fydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi ystadegau diweddara'r Cyfrifiad 2011.

Cawn wybod faint o siaradwyr Cymraeg sydd yna fesul awdurdod lleol ac oedran.

Beth ydi sefyllfa'r Gymraeg yn y Gogledd Orllewin?

Mae 'na le i boeni fod yr iaith yn colli tir.

Adroddiad Alun Rhys.