Pryder am ddefnydd yr iaith ar ôl gadael ysgol

Yn Sir Gâr y cafwyd y cwymp mwya yn nifer y siaradwyr Cymraeg.

Ond mae rhai o'r cadarnleoedd eraill yn y gorllewin wedi gweld gostyngiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg hefyd - sef Gwynedd a Môn.

Mae 'na bryder nad ydi pobl ifanc yn defnyddio'r iaith yn ddigon aml a bod 'na ddiffyg cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg ar ôl gadael yr ysgol.

Adroddiad Aled Hughes.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan