Llai o gartrefi gofal traddodiadol

Mae angen newid y ffordd mae cymdeithas yn gofalu am bobl hŷn er mwyn eu galluogi nhw i fyw bywydau llawn ac annibynnol.

Dyna un o brif gasgliadau adroddiad gan bwyllgor Iechyd y Cynulliad sy'n galw am leihau'r defnydd o gartrefi gofal traddodiadol.

Mwy gan Ohebydd Iechyd BBC Cymru Owain Clarke.