Adroddiad yn feirniadol o Ysbyty Glan Clwyd

Mae adroddiad sy'n awgrymu bod ysbyty prysuraf y gogledd yn gwegian oherwydd prinder staff, gwastraff adnoddau a diffyg cyfathrebu.

Ar fwy nag un achlysur mi wnaeth arolygwyr iechyd weld eu hunain hyd at bum ambiwlans yn ciwio tu allan i Ysbyty Glan Clwyd.

Adroddiad Dafydd Gwynn.