Dal i aros am gytundeb i ddarlledu caneuon ar Radio Cymru

Dyw'r BBC a cherddorion Cymraeg yn dal heb ddod i gytundeb ynglyn a'r tal am chwarae'u caneuon ar Radio Cymru.

Heb gytundeb cyn diwedd y flwyddyn, chaiff Radio Cymru ddim darlledu dros 30,000 o ganeuon Cymraeg.

Adroddiad Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru, Huw Thomas.