Cae artiffisial i Stadiwm y Mileniwm?

Mae 'na awgrym y bydd Undeb Rygbi Cymru yn torri tir newydd yn Stadiwm y Mileniwm.

Mae'n syniad sy'n cael ei ystyried o ddifrif yn ôl Prif Weithredwr yr Undeb Roger Lewis.

Dros y misoedd diwethaf, mae swyddogion wedi bod yn ystyried gosod cae artiffisial yn Stadiwm y Mileniwm, hynny yn sgil yr holl broblemau sydd wedi codi ynglyn â safon y cae dros y 11 mlynedd diwethaf.

Fe fydd yna drafodaethau ac ymchwiliadau pellach serch hynny cyn i'r undeb ddod i unrhyw benderfyniad terfynol.

Adroddiad Iwan Griffiths.

Cyhoeddwyd