'Ansicrwydd yn bryder gwirioneddol'

Fe fydd Aelodau Cynulliad yn dychwelyd i Fae Caerdydd ystod eu gwyliau Nadolig i bleidleisio ar newidiadau i fudd-daliadau treth y cyngor.

Fis Ebrill mi fydd rheolaeth dros fudd-dal treth y cyngor yn symud o Lundain i Fae Caerdydd.

Ond mae gostyngiad yn y gyllideb yn golygu y bydd cannoedd o filoedd o gartrefi yng Nghymru ar eu colled.

Un o'r rheiny yw Claire Russel Griffiths o Fynytho.

Bu'n son am ei phryderon wrth Alun Rhys.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan