Dwyn o ffermydd ar gynnydd er bod y sefyllfa ar Ynys Môn wedi gwella

Mae'n ymddangos fod yna gynnydd wedi bod eleni mewn achosion o ddwyn o ffermydd.

Yn ôl cwmni NFU Mutual mae beiciau modur gyriant pedair olwyn, anifeiliaid ac offer fferm yn cael eu targedu'n benodol.

Ond ar Ynys Môn ar y llaw arall mae'r sefyllfa wedi gwella ar ôl cyfnod o gyd-weithio agos rhwng yr heddlu a phobl leol.

Adroddiad Llyr Edwards.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan