Methu cyrraedd targed canser

O ran cleifion canser, dydy'r gwasanaeth iechyd ddim yn llwyddo i gyrraedd un nod hynod bwysig.

Ond mae adroddiad cynta' Llywodraeth Cymru am wasanaethau canser hefyd yn dweud fod yna welliannau sylweddol wedi bod yn ystod y flwyddyn ddiwetha'.

Adroddiad Gohebydd Iechyd BBC Cymru Owain Clarke.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan