Mwy o arian i rai campau ond eraill ar eu colled

Mae amryw o'r campau oedd mor amlwg yn ystod y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd yn Llundain wedi clywed y bydd yna fwy o arian ar gael iddyn nhw dros y pedair blynedd nesaf.

Fe fydd hwnnw'n cael ei wario er mwyn paratoi ar gyfer y Gemau nesaf yn Rio.

Ond fe fydd ambell gamp, nofio a phêl-fasged yn eu plith, yn gorfod dygymod a llai.

Adroddiad Iwan Griffiths.