Hwb i'r iaith ym Mro Morgannwg wedi ymweliad y Brifwyl

Gyda phedwar mis ers Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg, ma' trigolion lleol yn honni bod ymweliad y Brifwyl wedi cael effaith gadarnhaol ar Gymreictod yr ardal.

Cyhoeddodd y trefnwyr i'r Eisteddfod yn Llandŵ wneud elw o £50,000.

Ma' 'na gynlluniau nawr i geisio rhoi hwb hirdymor i'r iaith yn y Fro.

Adroddiad Alun Thomas.