Anrhydedd i'r gŵr sy'n cadw'r drws ar agor

Derbyniodd nai Hedd Wyn, Gerald Williams, yr MBE yn anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd.

Mae o wedi byw yn Yr Ysgwrn, cartref y bardd Ellis Humphry Evans, ers ei fod yn bedair oed.

Dywed mai ei ddyletswydd yw cadw drws y ffermdy ar agor yn ôl dymuniad ei nain a'i ,agodd.