Yr MBE i Robert Croft

Mae'r cricedwr Robert Croft yn falch iawn o gael ei anrhydeddu gyda'r MBE.

Eleni fe wnaeth roi'r gorau i chwarae criced gan droi tuag at hyfforddi.

Cemlyn Davies gafodd ei ymateb i'r anrhydedd.