'Yn dawel hyderus am 2013'

Gyda 2012 wedi bod yn flwyddyn anodd arall o ran yr economi, mae ymchwil gan Ffederasiwn y Busnesau Bach yn awgrymu bod nifer o'u haelodau yn dawel hyderus ynglŷn â'r flwyddyn sydd i ddod.

Mae'r mudiad yn awgrymu y bydd 'na dwf yn 2013 wrth i fusnesau bach fuddsoddi a chael benthyg arian.

Mi fu Rebecca Hayes yn holi barn rhai o berchnogion siopau Rhydaman.