Cynlluniau i ddatblygu canolfan Gymraeg ym Mhont-y-pŵl

Mae cynlluniau ar droed i geisio datblygu canolfan Gymraeg ym Mhont-y-pŵl.

Mae'r cylch meithrin lleol wedi bod yn cwrdd yn Neuadd Iago Sant ynghanol y dref ers dros 30 mlynedd.

Ar ôl i'r fenter iaith leol symud yno dros y flwyddyn ddiwetha', y nod yw cynnal nifer o weithgareddau trwy gyfrwng yr iaith.

Adroddiad Alun Thomas.