Dathlu llwyddiant economaidd yr Elyrch

Mae'n ymddangos nad eu cefnogwyr yn unig sy'n dathlu dyrchafiad tîm pêl-droed Abertawe i'r Uwch Gynghrair.

Yn ôl ymchwil gan Brifysgol Caerdydd mi oedd tymor cynta'r Elyrch yn yr Uwch Gynghrair werth £58 miliwn i'r economi leol.

Cafodd 125 o swyddi eu creu neu'u diogelu gan y clwb ei hun.

Cafodd bron i 300 o swyddi eraill yn dod wrth i dafarnau, bwytai a gwestai ddenu rhagor o gwsmeriaid.

Adroddiad Ellis Roberts.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan