Apêl i gynnal rheilffordd Talyllyn

Mae rheolwyr Rheilffordd Talyllyn yng Ngwynedd yn apelio am ragor o gymorth ariannol gan wirfoddolwyr.

Mae'n un o'r rheilffyrdd stêm hynaf yng Nghymru.

Bu'n ysbrydoliaeth i neb llai na'r Parchedig W. Awdry - awdur llyfrau plant Tomos y Tanc.

Ond efo niferoedd teithwyr wedi gostwng mae apêl ar i wirfoddolwyr estyn i'w pocedi yn dechrau codi stêm.

Adroddiad Dafydd Gwynn.

  • Is-adran
  • Cyhoeddwyd