Pryder am ddirwasgiad arall

Oes 'na beryg y bydd yr economi'n llithro i ddirwasgiad arall - am y trydydd tro?

Dyna'r ofn, yn sicr, ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod y sector mwya' wedi lleihau fis diwetha'.

Mae sector y gwasanaethau yn cynnwys y banciau yn ogystal â gwestai a bwytai ac ati.

Mae'n debyg bod y tywydd gwael wedi cyfrannu at y cwymp cynta' yn y sector ers dwy flynedd.

Adroddiad Ellis Roberts.