Bygythiad i gau toiledau cyhoeddus Ynys Môn

Mi allai pob un o doiledau cyhoeddus Ynys Môn gael eu cau.

Mae'r cyngor yn ceisio arbed arian.

Mae'n un o sawl syniad fydd yn cael eu trafod gan gynghorwyr yr wythnos nesaf.

Ymhlith yr argymhellion eraill mae torri ar wasanaethau bws a chau pump o glybiau ieuenctid.

Adroddiad Sion Tecwyn.