Ansicrwydd am ddyfodol elusennau

Mae 'na amheuaeth a fydd 2013 yn flwyddyn newydd dda i elusennau.

Mae 'na arolwg yn awgrymu bod un elusen o bob chwech yn ofni y bydd yn rhaid iddyn nhw gau eleni.

Lleihad mewn rhoddion sy'n cael y bai.

Cafodd yr elusen ganser Ffagl Gobaith ei chau cyn y Nadolig.

Adroddiad Cemlyn Davies.