Eos a'r BBC yn cyfarfod eto

Parhau mae'r anghydfod rhwng y BBC a chyfansoddwyr cerddoriaeth Gymraeg.

Bydd rhagor o drafodaethau ddydd Mawrth i geisio dod i gytundeb.

Bu pennaeth rhaglenni a gwasanaethau Cymraeg BBC Cymru, Sian Gwynedd, yn siarad â Garry Owen ar y Post Cynta' ddydd Llun.