Ege: Oes dan glo

Mae Mam o Gaerdydd wedi cael ei dedfrydu i oes yn y carchar am lofruddio ei mab saith oed am iddo fethu a dysgu darnau o lyfr y Corân ar gof.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Sara Ege wedi ceisio llosgi corff Yaseen er mwyn cuddio'r drosedd.

Adroddiad Sara Gibson.