Anelu at hwb i ganol tref

Mae cynghorwyr sir yn trafod cynlluniau i geisio adfywio canol Wrecsam a'i gwneud yn ganolfan siopa fwy deniadol.

Byddan nhw'n ystyried adroddiad gafodd ei gomisiynu er mwyn ceisio gwella delwedd y dref.

Adroddiad Gwenllian Grigg.