Caniatâd i barc solar cyntaf Ynys Môn

Mae cynlluniau i godi'r parc solar cyntaf ar Ynys Môn wedi cael ei gymeradwyo gan gynghorwyr y sir.

Hwn fydd y mwyaf o'i fath yng Nghymru ar ôl cael ei gwblhau ar safle 70 deg erw ar yr ynys.

Yn yr un cyfarfod cynllunio mi gafodd cais i osod dau o dyrbeini gwynt ar ddwy fferm wahanol, eu gwrthod.

Adroddiad Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru Iolo ap Dafydd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan